İş Güvenliği

İş Güvenliği

Teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.
 
Bu amaçla faaliyet alanına uygun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme
ile güçlendirmeyi taahhüt eder.
 
Buna yönelik olarak;
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek,
Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak, Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,
Her yeni tedarikçiyi işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bilgilendirmek,
Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu
doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttırmak,
Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır

 

İletişim

0850 207 9535
0850 207 9535
info@hisaraydinlatma.com
MERKEZ H.Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sokak.Perpa Ticaret Merkezi. Kat: 2 A Blok No:9/0012 Şişli İSTANBUL
© Copyright 2020 - İwebClub.net

İletişim Formu